"Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 września 2016 roku wyniósł 1 334 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). W okresie trzech kwartałów 2016 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 505 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). Udział w nowych przetargach w 2016 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie za III kw.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. W 2015 r. Grupa Trakcja miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)