Zysk operacyjny wyniósł 5,86 mln zł wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 137,3 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 134,2 mln zł rok wcześniej.

"Największe wzrosty zarejestrowano w segmentach Pieców Aluminium Proces (+104%, zwłaszcza w spółkach Seco/Warwick Europe i Seco/Warwick Corp.), Pieców Atmosferowych (+34%) oraz Pieców Próżniowych (+32%). Przychody kwartalne ze sprzedaży wzrosły również w segmencie pieców CAB (+15% w porównaniu o III kwartału 2015 roku). Spadki sprzedaży zanotowano w segmentach części zamiennych i usług posprzedażnych - Aftersales (-7%) oraz w segmencie Pieców Topialnych (-24%). W roku 2016 w porównaniu do roku poprzedniego dynamicznie rozwija się segment Pieców Aluminium Proces, którego sprzedaż wzrosła ponad trzykrotnie. W trzecim kwartale 2016 roku spółki Grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 169 mln zł. Ponad 25% zamówień przypada na segment Pieców Aluminium Proces, 22% na segment Pieców Próżniowych oraz 20% na segment Pieców Topialnych. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 137 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec trzeciego kwartału wzrosła z 392 w 2015 do 415 w 2016 roku (+6%)" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 10,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 417,7 mln zł w porównaniu z 353,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 11,04 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 462,9 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)