Zysk operacyjny wyniósł 0,25 mln zł wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,37 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 89,13 mln zł rok wcześniej.

W III kw. w spółce rozpoznano 200 lokali przekazanych klientom, w tym 60 lokali wydanych przez współkontrolowane przez Polnord SA: Grupę Kapitałową Fadesa Polnord Polska oraz Semeko Aquasferę i Stację Kazimierz (według danych ważonych udziałem Polnord w poszczególnych spółkach). Ważona sprzedaż mieszkań Grupy Polnord wyniosła w tym okresie 236 szt.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 0,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 156,61 mln zł w porównaniu z 185,81 mln zł rok wcześniej.

Najistotniejszy wpływ na poziom osiągniętych przychodów miało przekazanie klientom 527 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord S.A. Najwięcej lokali zostało przekazanych na inwestycjach Śródmieście Wilanów (bud. F) zlokalizowanej w Warszawie – 115 lokali, Neptun I (etap II) zlokalizowanej w Ząbkach pod Warszawą - 100 lokali, Dwa Tarasy I-II zlokalizowanej w Gdańsku - 97 lokali, oraz City Park IV (bud. A5) zlokalizowanej w Łodzi - 92 lokale. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 45,9 mln zł i był wyższy 25,4% od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego (wynik dotyczy inwestycji kontrolowanych w 100% przez Grupę), czytamy w komunikacie.

"Nasze wyniki po trzech kwartałach 2016 r wynikają bezpośrednio z realizacji przyjętej na początku roku strategii. Pracujemy nad rentownością sprzedaży a także optymalizacją posiadanych zasobów i procesów biznesowych w grupie. Wszystkie podejmowane przez nas dzisiaj działania znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnych kwartałach. Przeglądając nasz raport warto zwrócić uwagę na widoczną, skokową poprawę rentowności sprzedaży brutto, która zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku o niemal 10 punktów procentowych" - skomentował prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 11,92 mln zł wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)