"W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 250 000 obligacji serii DD po cenie emisyjnej równej 100 zł. Złożono 380 zapisów na 137 723 obligacje. Inwestorom przydzielono łącznie 137 723 obligacje serii DD. Stopa alokacji w wyniosła 100,00%. Stopa redukcji wyniosła 0,00%" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej podawano, że obligacje serii DD oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii DD w terminie 7 lat od dnia ich przydziału lub w ramach wcześniejszego wykupu. Obligacje serii DD zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)