W miasteczku Montabaur w Nadrenii-Palatynacie urzędnicy spotkali się z nietypowym problemem. Uchodźca pochodzący z Syrii żyje w poligamii. Liczna rodzina pobiera świadczenia socjalne, podobnie jak zdecydowana większość imigrantów w Niemczech. Według niemieckich mediów koszty zapomogi socjalnej wynoszą 360 tys. euro rocznie.

Burmistrz związku gmin Montabaur Edmund Schaaf komentuje ją jednak jako „stanowczo wygórowaną”. Sumy tej nie komentuje również rzeczniczka związku gmin Montabaur, Katrin Stupinsky. – Nie udzielamy informacji odnośnie wysokości świadczeń – powiedziała DW Stupinsky.

Zgodnie z niemieckim prawem mężczyzna nie może mieć jednego gospodarstwa domowego z wieloma żonami. Może ubiegać się o zasiłek tworząc wspólnotę z jedną z żon i wspólnymi dziećmi. Każda z pozostałych żon może ubiegać się o zasiłek ze swoimi dziećmi, tworząc osobne wspólnoty.

W Syrii można mieć do czterech żon, o ile jest się w stanie je utrzymać. Ów mężczyzna był w ojczyźnie mechanikiem samochodowym i jego dochody były na tyle duże, że mógł sobie na to pozwolić. Po przyjeździe do Niemiec musiał jednak wybrać oficjalną żonę, bo prawo zabrania wielożeństwa.

Kwestia świadczeń społecznych dla takiej rodziny nie jest jednak doprecyzowana. Lokalni urzędnicy stoją w takich przypadkach przed trudnymi i skomplikowanymi decyzjami.