Kopex

TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął kontrolę nad Kopeksem, podał Famur, którego większościowym akcjonariuszem jest TDJ. Kopex podpisał wcześniej umowę restrukturyzacyjną z inwestorem i wierzycielami.>>>>

LiveChat

Grono klientów LiveChat Software powiększyło się o 362 firm w listopadzie do 17 771 korzystających z usług, podała spółka. Rok temu wynosiła ona 13 167. >>>>

GPW, indeksy giełdowe

Reklama

W wyniku korekty kwartalnej, która zostanie przeprowadzona po sesji 16 grudnia, portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian, natomiast udziały spółek Pekao, PKN Orlen oraz PKO BP w indeksach WIG30 oraz WIG30TR zostaną ograniczone do 10%. Getin Noble Bank zastąpi Polnord w indeksie mWIG40, a CFI Holding, PBG, Polnord i Prairie Mining Limited zastąpią Colian, iAlbatros Group, Mostostal Warszawa i Skotan w indeksie sWIG80, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW). >>>>

Outdorzy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Outdorzy, podała firma. >>>>

Quercus TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 4 012,7 mln zł na koniec listopada 2016 r. (wobec 4 037,9 mln zł na koniec października br.), poinformowała spółka. >>>>

Arrinera

Arrinera rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru do 10,1 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w tym na rozpoczęcie produkcji samochodu wyścigowego klasy GT3, podała spółka. >>>>

Auga

Grupa Auga (d. Agrowill Group) zawarła porozumienie w sprawie nabycia spółek zależnych KTG AGRAR na Litwie i w Niemczech za 1,38 mln euro, podała spółka. >>>>

Ciech

Ciech Virosilicon - spółka zależna Ciechu - oraz BA Glass Poland zainwestują łącznie 156,8 mln na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE), w wyniku czego powstanie 60 nowych miejsc pracy, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwiększenia powierzchni strefy.>>>>

Gino Rossi

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 16% r/r i wyniosła 23,4 mln zł, podała spółka.>>>>

PKP Cargo

PKP Cargo zmniejszyło o 48% r/r wartość kradzieży przewożonych przez siebie towarów w okresie I-III kw. 2016 r. dzięki wsparciu dronów, podała spółka. Liczba zdarzeń spadła w tym czasie o 39%.>>>>

Feerum

Feerum spodziewa się, że efekty zawieranych przez polskich rolników umów dofinansowania inwestycji w elewatory mogą być widoczne w wynikach spółki już w I kw. przyszłego roku, poinformowali członkowie zarządu. Wysoki potencjalny portfel zamówień sprawia, że spółka optymistycznie patrzy na lata 2017-2018 r., mimo słabych wyników po trzech kwartałach br. i perspektyw IV kw., który jeszcze nie zapowiada poprawy.>>>>

JHM Development

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 17 lokali w listopadzie 2016 r., w tym 14 mieszkań i 3 garaże, podała spółka. Na 30 listopada spółka posiadała 217 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym na: mieszkania - 142 , garaże - 75. >>>>

PZU

PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oczekuje wzrostu aktywów pod zarządzaniem w przyszłym roku głównie w wyniku zwiększonego zainteresowania pracodawców uruchamianiem nowych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) oraz nowym funduszom zamkniętym, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>

Mostostal Warszawa

Sąd zasądził kwotę 11,3 mln zł z odsetkami ustawowymi na rzecz Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras w sprawie przeciwko Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o ukształtowanie stosunku prawnego, ustalenie i zapłatę związaną z realizacją umowy na budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód, podał Mostostal.>>>>

Kruk

Grupa Kruk zamyka pierwszą ofertę w ramach IV programu emisji po uplasowaniu obligacji o wartości przekraczającej 40 mln zł w ciągu pierwszego dnia zapisów, poinformowała spółka.>>>>

BPS

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości podjął uchwałę o dojściu do skutku publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii BPS1226 o łącznej wartości nominalnej 21,88 mln zł, podał bank. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen uruchomił internetową platformę współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych pod nazwą "Innowacje, Startupy", podała spółka.>>>>

Magellan

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Magellana z dniem 6 grudnia 2016 r., podała giełda.>>>>

JSW

Wszyscy pracownicy Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński otrzymają oferty pracy w innych zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w związku z przeniesieniem kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi JSW Krzysztof Grobosz. >>>>

Maspex

Grupa Maspex Wadowice otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyt w wysokości 60 mln euro (ok. 267 mln zł) na rozbudowę i modernizację zakładów produkcyjnych i magazynów, poinformowała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę nowych hal produkcyjnych oraz trzech nowoczesnych centrów logistycznych.>>>>

Hawe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe.>>>>

Polenergia

Polenergia Dystrybucja, należąca do Grupy Polenergia, podpisała długoterminową umowę finansowania z ING Bankiem Śląskim na realizację - w ciągu najbliższych dwóch lat - planu inwestycyjnego o wartości powyżej 21 mln zł w obszarze dystrybucji, podała Polenergia.>>>>

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w listopadzie 2016 roku wyniosły ok. 47,9 mln zł i były wyższe o ok. 15,3% r/r, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2016 r. wyniosła około 506,3 mln zł i była wyższa o ok. 16,1% r/r.>>>>

Pragma Faktoring

Pragma Faktoring zakończyła subskrypcję i dokonała przydziału 120 000 obligacji serii J o wartości 12 mln zł, podała spółka.>>>>

Plaza Centers

Plaza Centers odnotowała 4,18 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 9,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Energa

Elektrownia Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę wieloletnią na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C z Polską Grupą Górniczą (PGG), z wolumenem bazowym w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie, podała Energa.>>>>