"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Magellan S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki Magellan S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 6 grudnia 2016 r. akcje tej spółki" - czytamy w uchwale.

Wcześniej KNF zezwoliła na przywrócenie akcjom Magellana formy dokumentu od 6 grudnia br.

W lipcu Magellan podał, że Mediona nabyła 125 625 akcji spółki w drodze przymusowego wykupu. Inwestor posiadał wtedy 98,996% akcji. Magellan posiadał resztę akcji.

Pod koniec czerwca Mediona ogłosiła przymusowy wykup 125 625 akcji Magellana, stanowiących 1,8694% liczby głosów w spółce, po 68 zł za akcję.

Na początku czerwca Mediona nabyła 6,53 mln akcji Magellana po 68 zł za akcję w wyniku ogłoszonego wcześniej wezwania.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.

(ISBnews)