Ergis zrealizuje z Saule projekt dot. folii UHB-PET o wartości ok. 100 mln złWarszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Ergis chce we współpracy z Saule uruchomić produkcję unikatowych odmian ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych, podała spółka. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ok. 100 mln zł, wydatkowanych w latach 2020-2025.

"Rada nadzorcza emitenta upoważniła zarząd Ergis S.A. do wydania zgody na zawarcie, przez Ergis .SA lub spółki zależne grupy, umowy o współpracy z Saule Sp. z. o. o, której celem jest rozwój produkcji ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych" - czytamy w komunikacie.

Dla Ergisu celem współpracy jest uruchomienie produkcji unikatowych odmian folii UHB-PET, które mogłyby być komercjalizowane na wycenianym na 500-700 mln euro rynku na tego typu produkty.

Celem Saule jest uruchomienie produkcji giętkich ogniw fotowoltaicznych opartych na zastosowaniu materiałów zwanych perowskitami oraz folii UHB-PET, podano także.

Umowa będzie przewidywać współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo rozwojowych. Saule wyleasinguje od Ergisu lub spółek zależnych urządzenia niezbędne do prac badawczo-rozwojowych, o wartości ok. 3,2 mln zł. Udzieli także Ergisowi lub spółkom zależnym ograniczonej licencji na produkcję i sprzedaż produktów UHB-PET.

Umowa przewidywać będzie zapłatę przez Ergis lub spółki zależne w trzech ratach zaliczek na poczet opłat licencyjnych na rzecz Saule w łącznej wysokości 4,5 mln zł w latach 2017-2019.

Przewidziano także prawo do nabycia przez Ergis lub spółki zależne od Saule praw licencyjnych na rozwijane w ramach tej współpracy procesy technologiczne związane z produkcją UHB-PET oraz innych praw licencyjnych związanych z produkcją odmian UHB-PET, za kwoty uzależnione od uzyskiwanych efektów ekonomicznych.

"Ergis S.A. ocenia całkowity koszt uruchomienia produkcji UHB-PET na ok. 100 mln zł, wydatkowanych w okresie 2020-2025 roku, po spełnieniu serii ustanowionych warunków, dotyczących kosztów produkcji i własności prototypowych folii UHB-PET i uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych" - czytamy dalej.

W przypadku udanej realizacji zamierzeń projekt ten może pozwolić na utworzenie przez Grupę Ergis segmentu twardych folii elektronicznych, generującego po roku 2024 istotną część EBITDA Grupy.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)