Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Bumech rozpoczął realizację kontraktu na kopalni "Pniówek" i na KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka.
"Bumech informuje, iż załoga rozpoczęła realizację kontraktu na kopalni 'Pniówek' w systemie czterozmianowym, zaś na KWK 'Borynia-Zofiówka' Ruch 'Zofiówka' - trzyzmianowym, co umożliwiło zwiększenie czasu pracy, a zatem i postępu prac. Na ww. kopalniach - ze względu na przypadki zachorowań wśród pracowników na COVID-19 i na konieczność odbycia przez nich kwarantanny - występują znaczne utrudnienia organizacyjne, wobec czego prace przebiegają czasowo w ograniczonym zakresie" - czytamy w komunikacie.
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zaistniałej sytuacji, podjęto działania dostosowawcze i przeorganizowano tryb pracy, ograniczając prace technologiczne do absolutnego minimum, adekwatnego do aktualnego poziomu produkcji.
"Proces powrotu do pracy pracowników chorych na COVID-19 oraz kończących kwarantannę jest stopniowy, dlatego też powrót do normalnego trybu pracy, tj. przy pełnym obłożeniu powinien następować sukcesywnie do końca czerwca br., o ile nie wystąpią czynniki i zdarzenia, które emitentowi nie są znane w momencie publikacji niniejszego raportu. Na chwilę obecną na KWK Ruda Ruch Halemba realizacja kontraktu przebiega planowo, tj. w trybie pięciodniowego tygodnia pracy, w systemie czterozmianowym, ale wytyczne w tym względzie mogą w każdej chwili ulec zmianie" - czytamy także.
Wpływ pandemii koronawirusa na funkcjonowanie polskich spółek z grupy kapitałowej Bumech jest nadal widoczny w różnych aspektach ich funkcjonowania, mimo podjętego szeregu działań zabezpieczających.
"Ze względu na dynamikę zdarzeń w tym aspekcie, emitent nie jest w stanie czynić dokładnych planów finansowych, organizacyjnych i operacyjnych. Dlatego też - aby nie wprowadzać dezinformacji wśród inwestorów - Bumech przekaże do publicznej wiadomości informację o spadku przychodów za miesiąc czerwiec wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w pierwszej połowie lipca." - podsumowano w komunikacie.
Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,32 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)