Jak wynika z komunikatu resortu, nowa perspektywa finansowa 2021-2027 i działania antykryzysowe podejmowane ze środków polityki spójności w walce ze skutkami pandemii Covid-19 były głównymi tematami dyskusji podczas zorganizowanego w formule on-line konwentu marszałków województw. Podczas konwentu minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła informację o stanie negocjacji wieloletnich ram finansowych. Mówiła także o działaniach podjętych przez MFiPR dla niwelowania skutków pandemii.

"Komisja Europejska zaproponowała nowy budżet Unii Europejskiej w wysokości 1,1 biliona euro. Dodatkowo państwa członkowskie będą miały do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Polska byłaby w ujęciu brutto – czwartym, a w ujęciu netto trzecim największym beneficjentem tego mechanizmu" - napisano.

"Pakiet składający się z odświeżonej propozycji wieloletnich ram finansowych oraz Europejskiego Instrumentu Odbudowy stanowi dobrą podstawę do dalszych negocjacji. Polska jest zwolennikiem ambitnego budżetu Unii Europejskiej. Oczekujemy nie tylko dużej puli na inwestycje w Polsce, ale także zwiększenia elastyczności w wykorzystaniu środków. Polska podkreśla znaczenie polityki spójności jako głównego narzędzia inwestycyjnego" – mówiła cytowana w informacji minister Jarosińska-Jedynak. Zaznaczyła, że w wielu aspektach wdrażanie funduszy w ramach polityki spójności będzie podobne jak w latach 2014-2020, ponieważ pozostaną programy zarządzane z poziomu krajowego i regionalnego.

Jak wskazano, ministerstwo planuje też dodać program ponadregionalny, który byłby dedykowany obszarom z deficytem i o słabszych wskaźnikach gospodarczych. Jego głównym celem byłoby likwidowanie barier rozwojowych i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej.

W informacji przypomniano, że Komisja Europejska na kolejną perspektywę, oprócz Funduszu Odbudowy proponuje też dodatkowe wsparcie w ramach Programu Sprawiedliwej Transformacji. "Jeśli chodzi o pieniądze na sprawiedliwą transformację, na przygotowanie planów transformacji dla trzech województw - śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego - otrzymaliśmy dodatkowe środki z Programu Wsparcia Reform Strukturalnych" – mówiła Jarosińska-Jedynak. Szefowa MFiPR poinformowała także, że w 2021 roku będą prowadzone negocjacje poszczególnych programów operacyjnych. "Chcemy żeby wdrażanie funduszy unijnych z polityki spójności na lata 2021-2027 rozpoczęło się jeszcze w 2021 roku" – podkreśliła.

Reklama

W spotkaniu konwentu marszałków brali udział także przedstawiciele Komisji Europejskiej: Marc Lemaitre - dyrektor generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Andriana Sukova - zastępca dyrektora generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ drag/