"Zysk spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 4 916 759,05 zł przeznacza się w następujący sposób:
- kwotę 2 646 688 zł przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- kwotę 2 270 071,05 zł przeznacza na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 17 lipca 2020 roku, a wypłata dywidendy nastąpi 23 lipca 2020 roku.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)