Strata operacyjna wyniosła 95,37 mln zł wobec 23,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,66 mln zł w 2019 r. wobec 204,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 48,6 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)