"Celem nabycia akcji własnych będzie umorzenie akcji własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ogłoszenie zaproszenia: 1 lipca 2020 r.,

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 6 lipca 2020 r.,

c) dzień zakończenia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 17 lipca 2020 r.,

d) przewidywany dzień nabycia akcji własnych: 22 lipca 2020 r.

30 czerwca akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)