Strata operacyjna wyniosła 8,99 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,66 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 50,67 mln zł rok wcześniej.

"Po I kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 52 664 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 11,8% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 131,1% r/r, sprzedaż materiałów, półproduktów i usług produkcyjnych do kooperantów uległa zwiększeniu o 7,6% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I kwartale 2020 wyniósł 70,3% vs 82,8% po I kwartale 2019 r." - czytamy w raporcie.

Dane za I kwartał 2019 r. nie uwzględniają jeszcze konsolidacji z Bartek S.A. Gdy sprzedaż oczyści się z efektu konsolidacji, całościowa sprzedaż skonsolidowana spadła o 9,3% r/r, a skonsolidowana sprzedaż detaliczna spadła o 13,9% r/r, podano także.

Sprzedaż detaliczna realizowana jest przez własną sieć sprzedaży w Polsce, Słowacji, Czechach i Białorusi oraz przez kanał online (e-sklep).

W I kwartale 2020 r. sieć zwiększyła się o 13 salonów w stosunku do I kwartału 2019 r., czyli o 7,7% (182 salonów w I kw. 2020 vs 169 salonów w I kw. 2019). Na zwiększenie sieci wpływ miało przejęcie sieci detalicznej Bartek od 01.04.2020 o 20 salonów. Bez uwzględnienia sieci Bartek liczba salonów zmniejszyła się o 5 sklepów r/r.

"Na spadek sprzedaży detalicznej w kanale offline negatywnie wpłynęło drastyczne zmniejszanie się popytu w miesiącu marcu 2020 r., a następnie zamknięcie sieci sprzedaży offline od 14 marca. Związane jest to z pojawieniem się pandemii COVID-19. Jednocześnie sprzedaż w kanale online zwiększyła się w I kwartale 2020 r. o 38,8% r/r" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 7,41 mln zł wobec 3,73 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)