"Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO serii A z Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. oraz Bankowym Towarzystwem Kapitałowym S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu obligacji serii A, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 80 obligacji serii A przypadający na 31 lipca 2020 r. został przesunięty na dzień 31 października 2020 r. Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO serii B z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu obligacji serii B, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 292 obligacji serii B przypadający na 31 lipca 2020 r. został przesunięty na dzień 31 października 2020 r. Pozostałe postanowienia WEO serii A i WEO serii B nie uległy zmianie" - czytamy w komunikacie.

Wskazane powyżej zmiany WEO serii A i WEO serii B stanowią element realizacji szerszej strategii Polimexu-Mostostal mającej na celu optymalizację warunków i struktury finansowania dłużnego działalności grupy kapitałowej, zaznaczono.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)