Skonsolidowane przychody Unipetrolu spadły r/r o 56% do 2,49 mld zł, wobec 5,69 mld zł rok wcześniej, poinformowano także w prezentacji wynikowej PKN Orlen za II kwartał.

"Spadek przychodów ze sprzedaży o (-) 56% (r/r) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży. EBITDA LIFO niższa o (-) 203 mln zł (r/r) głównie w efekcie negatywnego wpływu makro w rafinerii i petrochemii, niższych wolumenów sprzedaży w rezultacie prowadzonych postojów remontowych oraz wpływu COVID-19, jak również wykorzystania w okresie postojów instalacji warstw zapasów zgromadzonych przy wyższych cenach ropy naftowej. Pozytywny wpływ przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 646 mln zł (r/r)" - czytamy w prezentacji.

Grupa Unipetrol przerobiła 0,78 mln ton ropy naftowej w II kw., wobec 1,88 mln ton rok wcześniej.

"Niższy przerób ropy i w efekcie wykorzystanie mocy rafineryjnych o (-) 51 pp (r/r) na skutek postoju części rafineryjnej i petrochemicznej rafinerii w Litvinov oraz opóźnionego uruchomienia rafinerii w Kralupach po postoju z marca 2020 r. Wzrost uzysk paliw o 4 pp (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz wykorzystania półproduktów zgromadzonych przed postojami rafinerii" - wyjaśniono.

Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w II kw. 2020 r. wyniosły 684 mln zł, w porównaniu do 336 mln zł rok wcześniej, podano również w prezentacji.

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2019 r. spółka przerobiła 7,85 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)