"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto IMS za 2019 rok w kwocie 8 101 758,22 zł w następujący sposób:

a) przeznacza na wypłatę dywidendy 0,05 zł na każdą akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje 1 554 954,3 zł

b) pozostałą część zysku netto przenosi na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 4 września 2020 r. a termin wypłaty dywidendy 18 września 2020 r.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)