"Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie wniosku zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie: 3 134 953,79 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

ZUE odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 62,79 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,13 mln zł wobec 64,05 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)