"Przychody ze sprzedaży: 567 mln zł; EBITDA: 56,4 mln zł; Wynik netto: 6,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się w 10 września 2020 roku.

"Zarząd emitenta podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty - Grupa Azoty S.A., szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za II kwartał 2020 roku" - czytamy także.

Jednocześnie zarząd emitenta uznał informację za istotną, z uwagi na znaczne pozytywne odchylenie osiągniętego wyniku od oczekiwań rynkowych, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)