Zarówno Poczta Polska, jak i operatorzy zagraniczni w ostatnich latach odczuwają skutki e-substytucji, co jest trendem ogólnoświatowym, odnotowując systematyczny spadek liczby listów. W Polsce od 2007 r. wolumeny listów spadły o ponad 30 proc. Wraz ze spadkiem liczby przesyłek listowych, maleją przychody operatorów z usług listowych - informuje Poczta Polska w piątkowym komunikacie.

Jak dodaje, operatorzy pocztowi w celu zrekompensowania spadku dochodu ze sprzedaży usług listowych szukają nowych źródeł przychodów poprzez dywersyfikację portfela produktowego. Poszukują nowych obszarów działalności i wykorzystują sieć logistyczną, rozwijają działalność związaną z tworzeniem oraz wysyłką przesyłek reklamowych i przygotowaniem oferty produktowej dla branży eCommerce.

Coraz dynamiczniej też świadczą usługi pozapocztowe, np. usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. W dobie cyfryzacji odgrywają też ważną rolę we współpracy z państwem w dziedzinie walki z e-wykluczeniem.

Operatorzy wyznaczeni, którzy są zobowiązani przez ustawodawcę krajowego świadczyć usługi powszechne, a tym samym utrzymywać złożoną sieć logistyczną, są w konsekwencji zmuszeni zmieniać wysokość ich cen, aby zachować rentowność tych usług.

W okresie od 2016 do 2018 r. - czytamy w komunikacie - średnia cena krajowego listu priorytetowego najlżejszej kategorii wagowej w krajach Unii Europejskiej wzrosła o 18 proc. Obecnie europejska średnia cena priorytetowego listu krajowego wynosi 1,12 euro, zaś w Polsce plasuje się poniżej średniej i jest wyceniania na 95 eurocentów.

Reklama

Za wysłanie listu na terenie kraju zapłacimy dużo drożej m.in. w: Danii (3,80 euro), Finlandii (3,10 euro) czy we Włoszech (2,80 euro). Największy wzrost ceny listów rok do roku został odnotowany w Finlandii, gdzie cena podskoczyła z 1,50 euro do 3,10 euro, oraz w Grecji, gdzie obecnie list kosztuje 1,90 euro, a wcześniej kosztował 72 eurocenty - poinformowała Poczta Polska.

"Porównując ceny na rynku europejskim warto także uwzględnić koszty pracy, siłę nabywczą pieniądza, warunki mikro- i makroekonomiczne czy kursy walut w poszczególnych krajach. I tak średnia europejska cena listu krajowego, skorygowana o siłę nabywczą, będzie wynosić 1,40 euro. W 11 krajach europejskich cena ta jest wyższa od średniej, w tym także w Polsce – 2,07 euro. Najwięcej za list zapłacimy w Danii (3,28 euro), we Włoszech (2,94 euro) i Finlandii (2,89 euro)" - dodaje operator.

Jak wynika z informacji, w 2015 r. średnia cena standardowego listu krajowego wyniosła zaledwie 66 eurocentów, co daje przy obecnej średniej wzrost o ponad 60 proc. Na przełomie ostatnich pięciu lat najbardziej podrożały ceny listów krajowych we Włoszech (250 proc.), Danii (190 proc.) oraz Finlandii (182 proc.). Dla porównania, w Polsce wzrosły o 74 proc. Jedynie w Szwajcarii i na Cyprze ceny listów nie zmieniły się na przełomie pięciu ostatnich lat.

Średnia europejska cena wysłania listu za granicę wynosi obecnie 1,67 euro i wzrosła o 0,09 eurocentów w porównaniu do zeszłego roku. Z 31 badanych krajów w 12 stawka ta jest wyższa niż średnia europejska, a w 19 - niższa. Poczta Polska plasuje się poniżej średniej europejskiej z ceną 1,40 euro. Najwięcej za wysłanie listu za granicę zapłacimy w Danii (4,02 euro), we Włoszech (3,50 euro) i Portugali (2,80 euro). Zaś najmniej na Cyprze (0,64 euro) oraz Malcie (0,59 euro).