Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BDM.

W kwietniu br. Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)