"Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. [...] Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia" - czytamy w uchwale.

"Walne zgromadzenie spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 44 386 500 poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą" - czytamy także.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)