Zysk operacyjny wyniósł 7,21 mln zł wobec 21,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 252,89 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 267,46 mln zł rok wcześniej.

"18 lipca 2019 zarząd spółki przyjął zaktualizowane założenia do strategii rozwoju grupy kapitałowej spółki na lata 2019-2020 (raport 28/2019). W raporcie tym spółka informowała, że po dokonaniu analiz oraz zgodnie z aktualnymi założeniami budżetowymi, zysk EBITDA grupy kapitałowej spółki na rok 2019 powinien wynieść ok. 80 mln zł, a w 2020 roku wynik na poziomie EBITDA powinien wynieść nie mniej niż 130 mln zł. Zarząd podkreśla, że wyniki zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 (tj. EBITDA grupy kapitałowej Comp za rok 2019 wynosząca 87,7 mln zł) nieznacznie (o mniej niż 10%) przekroczyły założenia przedstawione przez spółkę w przywołanym raporcie bieżącym nr 28/2019. Jednocześnie podkreślić należy, że w spółce trwają obecnie prace związane z oszacowaniem potencjalnego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz COVID-19 na przedmiotowe założenia wyniku na poziomie EBITDA w perspektywie 2020 r. Zdaniem Zarządu właściwa ocena wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz COVID-19 na wyniki całego 2020 r. będzie możliwa najwcześniej na przełomie III i IV kwartału 2020 r." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 11,73 mln zł wobec 6,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)