"Termin realizacji zadania: 720 dni od dnia zawarcia umowy. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)