Meraxis dostarczy surowce pochodzące z odzysku, które będą następnie stosowane jako domieszka do produkowanych przez Grupę MOL wyrobów z pierwotnego surowca. Dzięki połączeniu kompetencji Meraxis i Grupy MOL powstanie nowa linia produktów, wytwarzana początkowo w zakładach należącej do Grupy MOL firmy Aurora Kunststoffe GmbH w Niemczech. Obaj partnerzy wspólnie zajmą się również przyszłą dystrybucją nowych produktów. Dzięki współpracy partnerzy chcą zaproponować konsumentom nową wartość, oferując zarówno pozyskanie surowca, wytwarzanie produktu, sprzedaż i obsługę techniczną. Szefowie obu organizacji podpisali już list intencyjny dotyczący planowanej współpracy, podano.

"Grupa MOL to dla nas partner o znaczeniu strategicznym. Jako jeden z wiodących producentów polimerów w Europie ma wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Planujemy połączyć nasze doświadczenie, by jeszcze lepiej sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości surowiec, ze strony przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego czy opakowaniowego. Potencjał wykorzystania odpadów poliolefinowych w produkcji wysokiej jakości tworzyw sztucznych pozostaje niewykorzystany. Tego typu strategiczne projekty stanowią jednak krok w kierunku bardziej zoptymalizowanego zarządzania odpadami' - powiedział CEO Meraxis Group Stefan Girschik, cytowany w komunikacie.

"W ramach naszej transformacji mamy ambicję stać się wiodącym dostawcą surowców chemicznych w tej części Europy, a włączenie do produkcji surowców wtórnych stanowi istotny krok w tym kierunku. W miarę zmieniających się przepisów oraz oczekiwań klientów Grupa MOL dostrzega rosnący potencjał stosowania surowców z odzysku we wszystkich sektorach. Ta współpraca pozwoli nam szybko rozwinąć ofertę regranulatów, spełniającą wymogi klientów, uzupełniając naszą ofertę wyrobów z pierwotnego surowca. Zapewni nam ona również dostęp do najwyższej jakości surowców wtórnych w odpowiedniej ilości. Łącząc kompetencje, zamierzamy także szybciej osiągnąć nasze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju" - dodał wiceprezes Grupy MOL odpowiedzialny za segment downstream Gabriel Szabó.

Meraxis jest jednym z wiodących międzynarodowych dystrybutorów produktów polimerowych. Oferta firmy obejmuje zarówno klasyczne polimery (PE, PE, PET, PVC), jak i wyspecjalizowane produkty termoplastyczne, przedmieszki, plastyfikatory, farby kryjące i drukarskie, a także surowce z recyklingu.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)