Zbycie aktywów produkcyjnych spółki jest konsekwencją decyzji zarządu dotyczącej rozpoczęcia procesu zbycia aktywów produkcyjnych, przypomniano.

"W dniu wydania nieruchomości strony transakcji zawrą umowę najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2 967 m2, która gwarantuje emitentowi prowadzenie działalności w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb emitenta" - czytamy w komunikacie.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)