Koszt całkowity projektu wynosi 8 502 186,5 zł, natomiast rekomendowana kwota dofinansowania - 6 958 496,57 zł, podano.

"Celem projektu jest opracowanie produktu Face-Cov - skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, umożliwiającego automatyczne monitorowanie miejsc publicznych" - czytamy w komunikacie.

Rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy.

Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

(ISBnews)