Zysk operacyjny wyniósł 2,7 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,76 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 4,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7,43 mln zł w porównaniu z 3,11 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA grupy wyniósł 3,86 mln zł w I poł. br. wobec 1,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 4,41 mln zł wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)