Zysk operacyjny wyniósł 10,33 mln zł wobec 25,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,82 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 107,93 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 6 miesięcy 2020 roku grupa kapitałowa osiągnęła 93 822 tys. zł łącznych przychodów ze sprzedaży wobec 107 933 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (spadek o 13,1%). Tendencja spadkowa dotyczy zarówno przychodów realizowanych w segmencie 'obsługa budów' - (13,2%), jak i przychodów realizowanych w segmencie 'sprzedaż materiałów budowlanych' - (12,4%)" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2020 r. roku Ulma osiągnęła 25 788 tys. zł łącznych przychodów z eksportowej działalności handlowej i usługowej (tj. działalności realizowanej głównie za pośrednictwem spółek zależnych w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie lub poprzez grupę dealerów i odbiorców końcowych w innych krajach). Przychody te były o 15,8% niższe w porównaniu do danych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Najistotniejszym czynnikiem oddziałującym negatywnie na przychody grupy kapitałowej była słabość segmentu kubaturowego (mieszkaniowego i niemieszkaniowego). Grupa kapitałowa notuje zwykle około 55%-65% łącznych przychodów z tych dwóch segmentów rynku budowlanego. Każda więc perturbacja rynkowa tej części rynku daje natychmiastowy i negatywny skutek dla osiąganych przez grupę kapitałową przychodów, gdyż nawet tak pozytywna koniunktura rynkowa segmentu inżynieryjnego z jaką mieliśmy do czynienia w analizowanym okresie I półrocza 2020 roku w Polsce nie jest w stanie uzupełnić luki przychodowej, wynikającej ze spadających zleceń pochodzących z segmentu kubaturowego w Polsce i za granicą. Wynika to również z faktu, że procesy budowlane z wykorzystaniem sprzętu szalunkowego lub rusztowaniowego mają miejsce głównie na początkowym etapie realizacji inwestycji, a liczba nowych inwestycji kubaturowych w analizowanym okresie drastycznie spadała, co dodatkowo potęgowało presję cenową na usługi najmu systemów szalunkowych i rusztowaniowych oferowane przez grupę kapitałową" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 4,62 mln zł wobec 18,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)