Zamawiającym jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji inwestycji wynosi 860 dni od dnia protokolarnego wprowadzenia Unibepu na teren budowy, wobec czego zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest do końca 2022 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)