"Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)