Strata operacyjna wyniosła 7,74 mln zł wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 8,01 mln zł wobec 20,36 mln zł rok wcześniej.

"Główną przyczyną istotnego pogorszenia się wyniku operacyjnego w I półroczu 2020 r. jest zaburzenie w zakresie sprzedaży offline w okresie epidemii COVID-19 i wolniejszym dopasowywaniem stałych kosztów działalności do uzyskiwanej wielkości sprzedaży i marży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,82 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 122,93 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej spadły o 27,8%, w tym w kanale offline spadły o 42,1% (administracyjne zamknięcia sklepów, słaby traffic). Natomiast w kanale online sprzedaż detaliczna wzrosła o 43% r/r., dochodząc do 33,3% udziału w sprzedaży detalicznej w I półroczu 2020 r. W kanale hurtowym i pozostałym wzrost sprzedaży zanotowano m.in. w wyniku wprowadzenia do sprzedaży nowego asortymentu, tj. maseczek ochronnych i przyłbic przez spółkę zależną Bartek S.A." - czytamy dalej.

Wartościowa skonsolidowana marża brutto spadła o 37,7% r/r, a procentowa marża brutto spadła do 31,9% z 42,8% rok wcześniej, podano także.

"Spadek procentowej marży brutto w I półroczu 2020 r. o 11 pkt proc. spowodowane jest większym udziałem kanału hurtowego i kanału online w strukturze sprzedaży, na których generowane są niższe marże brutto. Marża detaliczna w kanale offline spadła o 6,8 pkt proc. r/r. Przyczyny spadku marży brutto są związane z epidemią COVID-19 oraz strukturalną i dynamiczną zmianą w popycie konsumpcyjnym w I półroczu 2020 r." - tłumaczy spółka.

Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu spadły w I poł. br. o 12,6%. Zanotowano spadek w kosztach sprzedaży, w tym z tyt. wynagrodzeń oraz rabatów czynszowych. Koszty stałe działalności reagowały wolniej na zachodzące dynamicznie zmiany w obszarze sprzedaży, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 11,79 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)