"Wybuch pandemii SARS-COV-2 w marcu 2020 r negatywnie wpłynął na działalność grupy kapitałowej Wojas S.A. Grupa szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r spadną o ca 14 % r/r. Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ ma epidemia koronawirusa COVID-19 oraz administracyjne zamknięcie od dnia 14 marca do dnia 3 maja 2020 roku sklepów Wojas i Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 97% sklepów własnych" - czytamy w raporcie półrocznym.

Dodatkowo w tym okresie wiosennym przypadającym na czas zamknięcia sklepów, Wojas w normalnych okolicznościach notuje wzrost sprzedaży ze zwiększoną marżą brutto, co przekłada się na przyrost zysku operacyjnego (EBIT).

W wyniku pandemii i zamknięcia sklepów, w marcu 2020 spadek skonsolidowanych detalicznych przychodów ze sprzedaży wyniósł 52,5 %, w kwietniu 70,9 %, a w maju 38 % w porównaniu do analogicznych okresów 2019 r. Od czerwca 2020 r. nastąpiła stabilizacja uzyskiwanych przychodów w stosunku do 2019 r. przy wyraźnym wzroście sprzedaży online i spadku o kilka pkt proc. sprzedaży w kanale offline, głównie ze względu na spadek o ca 50% trafficu w galeriach handlowych, podano także.

"Spadek popytu konsumpcyjnego, a więc i wielkości sprzedaży, a - co za tym idzie - automatyczny wzrost stanów magazynowych z obuwiem, powoduje przejściowy niedobór płynnościowy, a także obniżkę jednostkowych cen i uzyskiwanej marży brutto. To natomiast powoduje pogłębienie się straty na poziomie EBIT i EBITDA, gdyż większość kosztów prowadzenia działalności handlowej są kosztami stałymi (jak wynagrodzenia czy koszty czynszów w galeriach handlowych), które reagują dużo wolniej od aktualnych zmian w sprzedaży i marży brutto. Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto" - czytamy dalej.

Możliwość straty na poziomie EBIT lub netto na tym poziomie spółka sygnalizowała już na początku lipca br.

"Wojas S.A. skorzystała z dostępnych programów pomocowych typu dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń (gdzie dostała dofinansowanie z WUP do kosztów wynagrodzeń na kwotę 3,3 mln zł), przesunięcia terminów zapłaty składek ZUS czy też przesunęła w toku negocjacji z partnerami handlowymi terminy zapadalności zobowiązań handlowych. Dokonano też przeglądu i obniżenia kosztów wynagrodzeń i usług obcych. Spółka skorzystała też z czasowego zawieszenia ponoszenia kosztów najmu w okresie zamknięcia sklepów, a obecnie prowadzone są liczne negocjacje z wynajmującymi w zakresie dopasowania wielkości czynszów do poziomu obrotów, co będzie jednym z kluczowych czynników w zakresie odzyskania rentowności. Spółka uzyskała pozytywne decyzje z Banków kredytujących w zakresie odnowienia czy też zwiększenia przez nich finansowania" - wyliczono w raporcie.

Spółka podała też, że złożyła wniosek o pożyczkę płynnościową i preferencyjną w ramach tarczy dla dużych firm Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Obecnie Wojas jest po komitecie kredytowym PFR i przystępuję do finalizacji prac nad pożyczką płynnościową z PFR, która ustabilizuje długoterminowo sytuację finansową spółki, podkreśliła także.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)