"W ocenie grupy, [...] zmiana zachowań konsumenckich, w kierunku online, stwarza unikalną perspektywę przekładającą się na przyspieszenie wzrostu i zwiększenie udziałów rynkowych dla takich podmiotów jak eobuwie.pl. W związku z tym, w krótkiej perspektywie celem eobuwie.pl jest aktualnie osiągnięcie 230-250 mln zł EBITDA w 2021, a w horyzoncie roku 2023, przy założeniu odpowiedniego kapitału, celem jest potrojenie skali działalności eobuwie.pl (na poziomie przychodów w porównaniu do 2019), przy jednoczesnym przekroczeniu celów przychodowych i rentowności komunikowanych w strategii GO.22" - czytamy w raporcie półrocznym CCC.

CCC podkreśliło, że kontynuuje analizy i prace dotyczące zapewnienia na poziomie eobuwie.pl odpowiedniego przygotowania operacyjnego i finansowania, które umożliwią przyśpieszenie długoterminowego rozwoju tej spółki. Jednym z analizowanych rozwiązań jest pozyskanie dla eobuwie.pl nowego kapitału (około 0,4-0,5 mld zł) od mniejszościowego inwestora, który dodatkowo wspierałby eobuwie.pl w pełnym wykorzystaniu nowych szans rynkowych - przy czym na obecnym etapie żadne wiążące decyzje w zakresie struktury, czy wartości finansowania nie zostały podjęte.

Pomimo spodziewanego istotnego odchylenia wyników 2020 r. od planowanych, CCC podtrzymuje swoje założenia i cele strategiczne w perspektywie trzyletniej (do 2022 r.), podsumowano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)