Strata operacyjna wyniosła 257,07 mln zł wobec 185,08 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,76 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 206,47 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 271,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 174,59 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 493,96 mln zł w porównaniu z 519,17 mln zł rok wcześniej.

"[W I poł. 2020 r.] EBIT spadł o 75 mln zł i wyniósł - 259 mln zł. Poniesiona strata była głównie następstwem dokonania aktualizacji szacunków dotyczących kontraktów w tym między innymi Jaworzno 910 MW oraz Wilno. EBITDA w I półroczu 2020 wyniosła -251 mln zł, w pierwszym półroczu 2019 była ona na poziomie - 175 mln zł. Zmiana jest głównie następstwem zmiany EBIT" - czytamy w raporcie.

"W pierwszym półroczu 2020 roku sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 274 088 tys. zł i była o 26 241 tys. zł niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na spadek sprzedaży na rynku krajowym największy wpływ miała realizacja kontraktu 'Jaworzno' (budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III). Sprzedaż Grupy rozpoznana z tytułu realizacji kontraktu 'Jaworzno' wyniosła 40 644 tysiące zł i była o 41 602 tysiące zł niższa w stosunku do sprzedaży za I półrocze 2019 roku. Niższa była sprzedaż w asortymencie Zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane, która z poziomu 53 122 tys. zł w pierwszym półroczu 2019 roku spadła do 22 253 tys. zł za pierwsze półrocze roku bieżącego. Największy udział w sprzedaży na rynku krajowym miały produkty z asortymentu urządzeń ochrony powietrza, gdzie sprzedaż wzrosła o 14 237 tys. zł i wyniosła 101 466 tys. zł. Wzrost sprzedaży na rynku krajowym zanotowano również w pozostałych asortymentach. Sprzedaż w asortymencie Oil&Gas wzrosła o 8 238 tys. zł (w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 69 783 tys. zł), głownie za sprawą realizacji kontraktu Budowa Tłoczni w Kędzierzynie-Koźlu dla spółki Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Sprzedaż w asortymencie bloki energetyczne i kotły wyniosła 7 095 tysiące zł, co oznacza wzrost o 7 093 tysiące zł, jest to związane ze wzrostem zaangażowania na realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym dla JSW KOKS S.A. w Radlinie. Sprzedaż z asortymentu Budownictwo wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 13 909 tys. zł, a w segmencie Pozostałe przychody 10 720 tys. zł" - czytamy dalej.

Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 44,5%, co oznacza wzrost o 2,4 pkt proc r/r. Wartość sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2020 roku wyniosła 219 874 tysiące zł i była o 0,5% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w sprzedaży zagranicznej miały projekty z segmentu Bloki energetyczne i kotły. Sprzedaż w tym asortymencie wyniosła 157 595 tys. zł i była niższa o 1,2% r/r. Główny udział w sprzedaży tym segmencie miał kontrakt na budowę dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok oraz kontrakt na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie, podano także.

W I półroczu 2020 roku rentowność operacyjna brutto na sprzedaży działalności grupy kapitałowej była ujemna i wyniosła -40,5% (-26,4% za I półrocze 2019 roku), natomiast wskaźnik rentowności na działalności operacyjnej wyniósł -52,4% (wobec -35,4% za I półrocze 2019 roku).

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 209,72 mln zł wobec 116,73 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)