"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 czerwca 2020 wynosiła około 1,7 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 0,4 mld zł, z czego 0,1 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 0,3 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno" - czytamy w raporcie półrocznym.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)