"Zapłata ww. kwot nastąpiła w związku z zawartą umową sprzedaży ZCP pomiędzy emitentem a EBUS przy udziale spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ARP) oraz w związku z zawartą umową sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS pomiędzy emitentem a ARP" - czytamy w komunikacie.

Z chwilą uznania rachunku bankowego ceną sprzedaży ZCP własność ZCP przeszła z Rafako na EBUS, natomiast z chwilą uznania rachunku bankowego ceną sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS własność tychże udziałów przeszła z Rafako na ARP.

18 września br. Rafako informowało, że zawarło umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, funkcjonującej jako oddział w Solcu Kujawskim za 30,985 mln zł oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki EBUS na rzecz ARP za 15 tys. zł - łącznie za 31 mln zł.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)