­Ponadto ASM Group w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rozpoznał odpis wartości firmy w kwocie 29 300 tys. zł, podano również.

"Odpisy zostały dokonane w związku z brakiem realizacji założeń przyjętych w rocznych testach na utratę wartości aktywów przypisanych do Grupy Vertikom" - czytamy w komunikacie.

ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

(ISBnews)