Zysk operacyjny wyniósł 49,77 mln zł wobec 16,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,45 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 534,68 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 41,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 657,25 mln zł w porównaniu z 1 035,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,24 mln zł wobec 5,58 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)