"Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) grupy kapitałowej Ten Square Games w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 177,8 mln zł w porównaniu do 170,3 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) oraz 68,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r. (również bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie)" - czytamy w komunikacie.

W szacunkowej kwocie przychodów 163,3 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 92% skonsolidowanych przychodów, podano także.

Ten Square Games podkreśla, że przedstawione dane są wstępne i mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym - najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez spółkę jest skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020, który będzie opublikowany 23 listopada 2020 r.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)