"Zarząd spółki Mercator Medical S.A. […] szacuje, że w trzecim kwartale 2020 roku grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 608,2 mln zł, wobec 144,9 mln zł w III kw. 2019 r. oraz 375,2 mln zł w II kw. 2020 r.,

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 390,7 mln zł, wobec 8,4 mln zł w III kw. 2019 r. oraz 234,6 mln zł w II kw. 2020 r.,

3) skonsolidowany zysk netto: ok. 356,2 mln zł, wobec 1,3 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. oraz 210,5 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych, szacunkowych danych, na koniec września grupa dysponowała ponad 381 mln zł gotówki netto (środki pieniężne na rachunkach pomniejszone o zadłużenie finansowe). Jednocześnie wskazała, że na koniec III kwartału spłacone zostały przedterminowo wszystkie kredyty inwestycyjne (ponad 75,5 mln zł).

"W trzecim kwartale wykorzystywaliśmy dalsze korzystne trendy rynkowe. Liczyliśmy się z wyhamowaniem wzrostu cen rękawic na globalnym rynku i rzeczywiście, doświadczyliśmy tego zjawiska przez część trzeciego kwartału. Jednakże dalszy rozwój sytuacji pandemicznej sprawił, że rynkowe ceny kontynuują wzrosty, co niewątpliwie nas cieszy i pozwala optymistycznie myśleć o dynamice rezultatów w kolejnych okresach" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 przewidywana jest na 16 listopada 2020 r.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)