"Plan naprawy, jaki w połowie października przedstawiliśmy KNF, to z jednej strony dogłębna analiza obecnej sytuacji banku w kontekście rynkowym, a z drugiej opis konkretnych działań, które - o ile zostaną wdrożone - trwale wyprowadzą Idea Bank na prostą. W sumie ponad 180 stron, pod którymi i ja, i pozostali członkowie zarządu, i kadra menadżerska podpisujemy się obiema rękami" - powiedział p.o.prezesa Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Celem strategicznym Idea Banku pozostaje trwała odbudowa wskaźników kapitałowych, podkreślił Pruski.

Współczynnik wypłacalności na poziomie skonsolidowanym wyniósł 0,8% na koniec III kw. br. wobec 1,5% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym współczynnik wypłacalności wyniósł 2,5% na koniec III kw. br. wobec 3,3% rok wcześniej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)