Zysk operacyjny wyniósł 3,91 mln zł wobec 6,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 5,99 mln zł wobec -3,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 291,8 mln zł w I kw. wobec 382,21 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2020 roku obrotowego był zarazem pierwszym kwartałem działalności grupy po otwarciu postępowań sanacyjnych dla spółek Komputronik S.A. w restrukturyzacji oraz Kombutronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Dodatkowo poza negatywnymi skutkami związanymi z otwarciem postępowań sanacyjnych, grupa kapitałowa musiała zmierzyć się z nową, niespotykaną dotychczas sytuacją, a mianowicie wystąpieniem epidemii COVID-19. Oba te czynniki miały bardzo istotny spływ na działalność całej grupy" - czytamy w raporcie.

Największy wpływ powyższych czynników dotyczył:

- problemów operacyjnych związanych z koniecznością uzgodnienia warunków wznowienia współpracy z dystrybutorami i producentami po wszczęciu postępowania sanacyjnego,

- ustalenia z kontrahentami grupy kapitałowej, głównie klientami firmy Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji, którzy reagowali wstrzymaniem podpisywania nowych umów oraz zmniejszonym zaufaniem do możliwości wywiązania się Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji z warunków zawartych umów, że sytuacja jest stabilna i wraz z prowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego możliwości operacyjne spółek z grupy wrócą do poziomu przed rozpoczęciem procesu sanacyjnego,

- posiadania niskich limitów faktoringowych, które ograniczały możliwość rozwoju sprzedaży w kanale hurtowym,

- zamknięcie większości salonów własnych znajdujących się w centrach handlowych od 15 marca do 3 maja 2020r. z uwagi na wprowadzone przez rząd ograniczenia w handlu,

"W związku z ograniczeniami dotyczącymi zakupu części towaru znajdującego się dotychczas w ofercie handlowej grupy (z uwagi na wspomniane wyżej skutki wejścia w proces sanacyjny, jak również brak ciągłości dostaw w związku z COVID 19), grupa przedefinowała swoją politykę sprzedażową, koncentrując się na sprzedaży do klienta ostatecznego (zarówno B2C jak i B2B), a szczególnie na zapewnieniu odpowiedniego poziomu obsługi, cen i oferty towarowej przeznaczonej dla kanału e-commerce. W efekcie podjętych decyzji podniosła się marża generowana przez grupę z poziomu 10,0% w 2019 roku do 12,2% w 2020 roku, dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 35,7 mln zł i był tylko o 6,8% niższy niż w analogicznym okresie 2019 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. wyniósł 3,57 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)