W I-III kw. br. sprzedaż kredytów ogółem wyniosła 6,1 mld zł wobec 8,19 mld zł rok wcześniej, w tym kredytów hipotecznych - odpowiednio: 5,54 mld zł wobec 6,99 mld zł, podano w komunikacie.

Łączna wartość produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych sprzedanych za pośrednictwem Open Finance wyniosła 47 mln zł w III kw. i była niższa o 24% w skali roku. W I-III kw. br. sprzedaż tych produktów sięgnęła 136 mln zł wobec 180 mln zł rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.