"Patrząc długoterminowo podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wypłat dochodów ze spółek zależnych, której skutkiem jest zawiązanie rezerwy na podatek odroczony w kwocie 58 mln zł. W krótkim terminie wpłynęła ona negatywnie na szacowany wynik III kwartału, ale w perspektywie długoterminowej jest to bardziej opłacalne dla grupy. Główna składowa podatku odroczonego jest rezultatem przyjęcia przez nas założeń, że w kolejnych 36 miesiącach będziemy wypłacać dochody ze spółek inwestycyjnych grupy do Kruk. Szacowany wpływ tego rozwiązania na skonsolidowany wynik netto Grupy Kruk jest istotny. Uwzględniając szacowaną wartość odroczonego podatku dochodowego w 3 kwartale w kwocie 60 mln zł, wstępny szacunek skonsolidowanego wyniku netto za 3 kwartał wynosi 54 mln zł, a EBITDA gotówkowa 324 mln zł. W mojej ocenie, jest to dobry rezultat, w kontekście pandemii. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że wypracowaliśmy rekordową EBITDA gotówkową za trzy kwartały tego roku, która jest aż o 8% większa od tej po trzech kwartałach roku ubiegłego. Jestem spokojny o sytuację finansową i płynność grupy, a jednocześnie chcemy jak najlepiej przygotować się do kolejnych okresów, aby aktywnie móc inwestować w portfele, przy wzroście podaży wierzytelności na rynkach" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Szacunkowy wynik netto za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wynosi 34 mln zł, wstępna szacunkowa wartość EBITDA gotówkowej Grupy Kruk w III kw. 2020 roku wyniósł 324 mln zł, a w okresie I-III kw. 2020 roku wyniósł 915 mln zł.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2020 roku, którego publikacja została przewidziana na 5 listopada 2020 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)