W III kwartale 2020 r. rosnący udział ponownie otwartych restauracji, jak również pozytywne trendy w zakresie ożywienia sprzedaży utrzymywały się przez wszystkie trzy miesiące, podkreśliła spółka.

"Na koniec trzeciego kwartału funkcjonowało 98% wszystkich restauracji AmRest. Zanotowano znaczący wzrost udziału klientów stołujących się na miejscu w lokalach, w stosunku do udziału tego kanału sprzedaży w poprzednim kwartale" - czytamy w komunikacie.

"W rezultacie wstępna sprzedaż grupy w tym okresie wyniosła 441,4 mln euro, co oznacza spadek o 12,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z poziomem z drugiego kwartału 2020 r. sprzedaż poprawiła się o 62,2%, a w porównaniu do wyniku za pierwszy kwartał 2020 - o 7,2%" - czytamy dalej.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, osiągnął w trzecim kwartale 2020 r. 86.6%. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2020 roku wynosił on 91,1%, a w drugim kwartale 2020 roku 67,8%, podano także.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w III 2020 198,5 mln euro, co stanowi spadek o 9,1% r/r i wzrost o 48,6% kw/kw.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w III 2020 r. 42,8 mln euro i były o 22,2% niższe niż przed rokiem, ale o 91,8% wyższe niż w poprzednim kwartale.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w III kw br. kształtowała się na poziomie 167,2 mln euro i była o 16,2% niższa niż przed rokiem, ale 80,9% wyższa niż w II kw. 2020 r.

Przychody na rynku chińskim w III kw. 2020 r. osiągnęły poziom 24,7 mln euro i były o 4,5% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku oraz o 28,4% wyższe niż w poprzednim kwartale.

"Obserwując rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 w całej Europie i poza nią, AmRest ciągle koncentruje się na zdrowiu i bezpieczeństwie gości i pracowników oraz stosuje się do surowych środków bezpieczeństwa zalecanych przez władze lokalne, które zostały wprowadzone są na początku tego roku w całej sieci restauracyjnej. W międzyczasie zwiększaliśmy nasze możliwości realizacji dostaw do domu, optymalizując cyfrowy kanał obsługi zamówień z wykorzystaniem obserwacji i doświadczenia, które nabywaliśmy podczas pierwszej fali pandemii. W związku z tym czujemy się przygotowani jeszcze lepiej niż wiosną tego roku, aby zapewnić naszym klientom płynne przejście z obsługi w lokalu do alternatywnych kanałów sprzedaży" - powiedział CEO spółki Mark Chandler, cytowany w komunikacie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.

(ISBnews)