Nakłady na segment wydobycia wyniosły w tym czasie 310 mln zł, w tym 196 mln zł w Norwegii i 90 mln zł w Polsce, nakłady na segment produkcji i handlu 229 mln zł, w tym 65 mln zł na projekty strategiczne (WOW, HBO, EFRA), a nakłady na segment detalu 73 mln zł, wynika z prezentacji wynikowej spółki za III kwartał.

W całym 2020 roku capex Grupy Lotos pierwotnie miał wynieść 1,4 mld zł, w porównaniu do ok. 1 mld zł w roku 2019, ale po I półroczu spółka szacowała, że faktyczna realizacja wyniesie około 1 mld zł (plus-minus 15%).

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)