Zysk operacyjny wyniósł 9,03 mln zł wobec 5,37 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21,2 mln zł wobec 16,9 mln zł.

"Produkcja w krajach Unii Europejskiej (UE28) obniżyła się o 16,2% porównując do trzeciego kwartału 2019. Polska zanotowała jeszcze słabszy wynik przy spadku o 18,9%. Na tym tle wzrost skali produkcji Cognor Holding o 7,1% wygląda całkiem dobrze. Należy jednak mieć na względzie, że był on pochodną większej ilości czasu dysponowanego spowodowanej krótszym postojem stalowni na potrzeby wykonania napraw głównych, które zazwyczaj mają miejsce w trzecim kwartale. W roku 2019 zatrzymanie stalowni HSJ w Stalowej Woli było wydłużone z uwagi na równolegle podjęte prace inwestycyjne. Odnotowaliśmy również dobrą dynamikę wielkości sprzedaży na poziomie 5,8% co nie uchroniło nas od niższych przychodów, a to z uwagi na spadkowe środowisko cenowe. Wartość naszej sprzedaży obniżyła się dlatego o 6,8% rok do roku. Trudne warunki rynkowe zaciążyły na zyskowności. Tym niemniej, nasza EBITDA wzrosła do 21,2 mln zł, pomimo że spready przerobowe zmniejszyły się o 29 zł do tony w przypadku półwyrobów (kęsów) i aż o 222 zł do tony w przypadku wyrobów finalnych" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,29 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 399,51 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy zmniejszyły się o 27,2 mln zł i 6,8% w wyniku spadku cen o: (i) 25 zł do tony i 2,8% w przypadku złomów stali, (ii) 88 zł do tony i 4,2% w przypadku kęsów oraz (iii) 270 zł do tony i 10,8% w przypadku wyrobów finalnych. Wpływ cen został w pewnym stopniu zrekompensowany wyższą sprzedażą ilościową: (i) kęsów o 0,2 tys. ton i 0,8% oraz (ii) wyrobów finalnych o 7 tys. ton i 6,5% lecz przeciwny efekt miało zmniejszenie ilości sprzedaży złomów stali o 3,5 tys. ton i 9,6%" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 25,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 24,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 288,36 mln zł w porównaniu z 1 435,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 19,16 mln zł wobec 18,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)