Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w tym czasie 349,2 mln zł (+22,5% r/r), stan środków pieniężnych 24,3 mln zł vs 20,8 mln zł na dzień 30.09.2019, a zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu 103,4 mln zł vs 172,2 mln zł na dzień 30.09.2019, podano także w komunikacie.

"Na w/w wyniki miały wpływ przede wszystkim takie czynniki jak:

- podwyższenie cen od kwietnia 2020 (m.in. w odpowiedzi na rosnące kursy EUR/PLN i USD/PLN) i utrzymywanie ich na wyższych poziomach w drugim i trzecim kwartale 2020,

- kontrola kosztów operacyjnych i znaczące ich obniżenie w okresie niższych przychodów (w szczególności w kwietniu 2020), będących skutkami pandemii koronawirusa i ograniczeń wprowadzanych przez kraje europejskie, oraz utrzymywanie poziomu kosztów na zadowalającym poziomie po ustaniu wspomnianych wyżej ograniczeń, co w okresie I-III kw. 2020 zaowocowało niższym tempem wzrostu kosztów operacyjnych rok do roku (8,2%) aniżeli tempo wzrostu przychodów (11,4%). Obecnie emitent nie identyfikuje trudności związanych z transportem towarów [...]

- niższy wolumen zakupów towarów handlowych w kwietniu 2020, zarządzanie zapasami w kolejnych miesiącach i wspomniana wyżej dyscyplina kosztowa, co wpłynęło na znaczące obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu, i w efekcie również na utrzymanie kosztów finansowych w okresie I-III kw. 2020 na poziomie zbliżonym do zanotowanych w okresie I-III kw. 2019" - czytamy dalej.

Jednocześnie spółka informuje, że ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym 24 listopada 2020 roku.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)