Warszawa, 04.11.2020 (ISBnews) - Alior Bank oczekuje trendu wzrostowego w kolejnych kwartałach w zakresie wyniku odsetkowego; liczy też, że koszty ryzyka w przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych nie będą przekraczać 2%, podała instytucja.
"• Wynik odsetkowy w III kw. uwzględnia pełen wpływ decyzji RPP dotyczących obniżenia stóp procentowych. W kolejnych kwartałach oczekujemy trendu wzrostowego.
• W zakresie kosztów działania grupy wystąpiły dwa zdarzenia jednorazowe o łącznym wpływie ok. -9,2 mln:
- umorzenie aktywów niefinansowych związanych z zamykanym projektem T-Mobile Usługi Bankowe na kwotę 48 mln,
- o 38,8 mln niższe niż spodziewane koszty premiowe" - czytamy w prezentacji wynikowej.
Wynik odsetkowy w III kw. br. wyniósł 683,1 mln zł, co oznacza spadek o 15% r/r. W I-III kw. br. wynik ten spadł o 10% r/r do 2 182 mln zł.
"Dzięki dopasowaniu oferty do środowiska niskich stóp procentowych wpływ obniżki stóp procentowych na kwartalny wynik netto został ograniczony z pierwotnie szacowanych 124 mln zł (środek przedziału z raportu bieżącego nr 29/2020) do 101 mln zł, tj. o 23 mln zł kwartalnie" - wskazano dalej.
Obniżka stóp procentowych spowodowała na dzień 30 września 2020 r. spadek:
• przychodów odsetkowych o 208 mln zł (w tym 125 mln zł w samym III kw. 2020)
• wyniku netto o 169 mln zł (w tym 101 mln zł w samym III kw. 2020), podano w prezentacji.
"Bank oczekuje, że w kolejnych kwartałach wpływ obniżki stóp procentowych będzie stopniowo malał wraz z amortyzacją starego portfela pożyczek i kredytów w segmencie Mikro, których oprocentowanie zostało obniżone w wyniku decyzji RPP do maksymalnego poziomu przewidzianego w kodeksie cywilnym oraz wraz z amortyzacją starego portfela długoterminowych lokat" - czytamy dalej.
Alior Bank zwrócił też uwagę, że po znacznym wzroście kosztów ryzyka w II kw. 2020, nastąpił spadek do poziomów odpowiadających długookresowej średniej.
"• W przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2%.
• Poziom kosztów ryzyka w IV kw. 2020 w bardzo dużym stopniu zależeć będzie od dalszego rozwoju pandemii oraz zachowania portfela wychodzącego z karencji spłat" - napisano w prezentacji.
Koszty ryzyka spadły w III kw. br. do 1,86% z 5,94% w II kw. 2020 r.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)